Kachlová kamna

Stavěny podle ČSN 73 42 31 – Individuálně stavěná kachlová kamna.

 • hlavní funkcí kamen je dodávat tepelnou energii do vytápěných prostor
 • správně navržená a postavená kachlová kamna dosahuji účinnosti až 85 %
 • při použití velice kvalitních materiálů lze dosáhnout intervalu přikládání 1 až 2x denně
 • kamna je možno konstruovat nejen do jedné, ale i do více vytápěných prostor
 • kamna vyzařují pro člověka přirozené a velice žádané sálavé teplo
 • plášť může být postaven v kombinaci barevných glazovaných keramických kachlů a omítaných keramických ploch
 • plášť může mít takřka libovolný tvar, velikost a širokou škálu barev
 • doplňujícím funkčním prvkem může být tzv. ležení
 • velikost pláště se dimenzuje na tepelnou ztrátu konkrétního prostoru
 • kamna mají nejen funkční, ale i estetickou hodnotu
 • okolí kamen se brzo po jejich uvedení do provozu stává centrem života celé rodiny
STROMBOLI-N03-plech_1

Co je sálavé teplo?

Při roztopení ohniště dochází k ukládání vyrobené energie do akumulační masy. Ta vyzařuje svoji energii do pláště, z kterého je postupně uvolňována do prostoru. Toto sálavé teplo neprohřívá prvotně vzduch, ale předměty v okolí od kterých je druhotně ohříván. Šíří se od zdroje rovnoměrně všemi směry. Dochází tak k rovnoměrnému rozložení teplot v místnosti. Blíže u kamen je více teplo než ve vzdáleném rohu. Vznikají zde výškové teplotní zóny - ve výšce ramen máme téměř stejnou teplotu jako u nohou. Proto je člověku v takto vyhřátých prostorách příjemně. Každý si najde svoji tepelnou zónu, která mu momentálně vyhovuje a to i s ohledem na zdravotní stav a věk. Díky tomu, že sálavé teplo má stejné fyzikální vlastnosti jako sluneční záření, tak může být průměrná teplota vzduchu v místnosti nižší (20°C) než u systémů teplovzdušných, a přesto člověku není zima.

Konstrukci, účinnost a způsob předávání energie v kamnech lze kombinovat v mnoha variantách.

Některé kombinace z níže uvedených konstrukčních řešení lze napojit na automatickou regulaci hoření.

Základní třídění topidel dle konstrukce pláště

Správnou volbou konstrukce topidla ovlivníme rychlost náběhu systému, tepelnou setrvačnost, povrchovou teplotu a četnost přikládání.

Lehká kamna

Jsou schopna v relativně krátkém čase vytopit daný prostor, ale zároveň mají omezenou akumulační schopnost – interval přikládání jednou za 1 - 5 hodin. Mají ze všech tří typů konstrukcí kamen nejteplejší povrch pláště. Vydávají velký výkon na malé ploše. Z těchto důvodů jsou vhodná především do chat, chalup a jiných krátkodobě využívaných objektů.

Polotěžká kamna

Slouží především jako alternativní zdroj tepla k centrálnímu vytápění objektu; pro přechodné období (jaro a podzim) a k přitápění v zimním období. Jejich akumulační schopnost je pohybuje v rozpětí přiložení jednou za 5 – 12 hodin. Jde o pohotový a na provoz nenáročný druh topení.

Těžká kamna

Slouží jako hlavní zdroj vytápění objektu. Mají velice vysokou akumulační schopnost – interval přikládání je 1 – 2x denně. Jsou vhodná do prostor určeným k trvalému bydlení.

Příklady materiálového řešení při stavbě kamen:

1)    Konstrukce pláště

 • barevně glazurované keramické kachle
 • neglazurované kachle - omítáno
 • šamotové omítané stěny
 • kombinace prvků

2)    Konstrukce ohniště:

 • ručně stavěné ohniště ze šamotových cihel
 • průmyslově vyráběné biotopeniště ručně stavěné ze šamotových prefabrikátů
 • průmyslově vyráběná ohniště – kamnové vložky

3)    Konstrukce tahového systému:

 • stavěné ze šamotových plátků
 • stavěné ze šamotových prefabrikátů
 • Ortnerův keramický akumulační systém KMS
 • osazení akumulačních prstenců
 • osazení akumulačního výměníku