O firmě

Naše firma Kamnářství Blatná se zabývá stavbou individuálně konstruovaných kachlových kamen, kachlových sporáků, otevřených krbů, krbů s krbovou vložkou a domácích pecí na chléb a pizzu. Jsme autorizovaným  a dloholetým aktivním členem Cechu kamnářů ČR.

 

Taktéž provádíme stavby zděných i nerezových komínů Heluz a Schiedel. Dále provádíme revize spalinových cest a připojených spotřebičů, frézování a dodatečné vložkování komínů, kontrolu a čištění spalinových cest (dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest), roční prohlídky, měření tahu komína a anylýzu spalin, měření CO v prostoru, výpočty komínů a ostatní kominické práce. Náš kominík je členem společenstva kominíků České republiky.

Individuálním přístupem ke každému zákazníkovi se snažíme zjistit jeho potřeby a podle toho navrhnout nejlepší konstrukční řešení. Záběr námi prováděných prací začíná návrhem, pokračuje dimenzováním a počítačově vypracovaným projektem a končí samotnou stavbou nebo rekonstrukcí. Samozřejmostí je také poskytování kompletního servisu včetně čištění.

 

Základním stavebním kamenem firmy jsou naši zaměstnanci a spolupracovníci. Všichni jsou vyučení kamnáři, což je prvotní předpoklad jejich odborné způsobilosti a znalosti potřebných technologických postupů, norem a předpisů, které uplatňují při samotné stavbě individuálně konstruovaných topidel. Jelikož klademe veliký důraz na jejich neustálé vzdělávání, tak se pravidelně zúčastňují tématických školení, jak u výrobců kamnářských materiálů, tak i u našich dodavatelů, a to nejen v Čechách, ale i v Německu nebo Rakousku.

Při návrhu a stavbě individuálně konstruovaného topidla se snažíme využívat nejen poznatky a zkušenosti „starých“ kamnářů, ale zároveň se snažíme do této práce začlenit nové stavební materiály a pracovní postupy poplatné současné době. Pro stavbu používáme výhradně kvalitní atestované kamnářské stavební materiály od renomovaných výrobců.

Ačkoliv se naše realizace nacházejí především v Jihočeském kraji, Středočeském kraji, Praze a na Plzeňském kraji, tak působnost naší firmy není nikterak omezena pouze těmito oblastmi. V případě zájmu o naše služby nás proto neváhejte kontaktovat z jakéhokoliv místa v rámci České republiky.

Některé příklady individuálně stavených konstrukcí: kachlová kamna s ručně stavěným ohništěm, kachlová kamna s průmyslově vyráběným ohništěm, kamna s kachlovým pláštěm nebo kombinovaným pláštěm z kachloví a šamotu, kamna s otevřeným teplovzdušným systémem, hypokausten systém s ležením nebo bez, kachlový sporák s ležením nebo bez, krbová kamna, otevřený teplovzdušný krb s vyhřátým nebo nevyhřátým pláštěm, sálavý krb, akumulační krb, krb s hypokausten systémem, teplovodní krb, domácí pec na chléb a pizzu.

Naše firma je členem Cechu kamnářů ČR.

 

Leden až duben jsou v naší firmě měsíci kamnářských školení. Proto Vás prosíme o shovívavost, pokud v některé dny během těchto měsíců nebudeme bezprostředně  reagovat na vaše maily. Přesto se je budeme snažit vyřídit v co možná nejkratším čase. Děkujeme za pochopení.

 

Přehled některých certifikátů, které jsme získali: