Krby a pizza pece

KRBY

Stavěny podle ČSN 73 42 30 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

  • hlavní funkcí krbu je začlenění živlu ohně do interiéru; druhotnou funkcí je vytápění prostor
  • otevřené krby mají díky nízkým spalovacím teplotám a značnému přebytku spalovacího vzduchu velmi nízkou účinnost kolem 10 – 15 %
  • krby s krbovou vložkou dosahují účinnosti kolem 40 – 80 %
  • je dostupný široký výběr krbových vložek – konstrukce, materiál, tvar, druh prosklení
  • v závislosti na konstrukci krbové vložky a pláště lze vytápět i více místností
  • při použití velice kvalitních materiálů lze při individuální konstrukci obestavby dosáhnout intervalu přikládání 2 až 3x denně
  • plášť může být postaven v kombinaci glazovaných keramických kachlů a omítaných keramických ploch
  • plášť může mít takřka libovolný tvar, velikost a barvu
  • přiveden centrální přívod spalovacího vzduchu

Konstrukci, účinnost a způsob předávání energie u krbů s krbovou vložkou  lze kombinovat v mnoha variantách.

 

Nejčastěji používané konstrukce krbů:

1) Otevřený teplovzdušný krb s nevyhřátým pláštěm
- obestavba krbu z izolačních materiálů + nasávací a odvětrávací mřížky

2) Otevřený teplovzdušný krb s vyhřátým pláštěm
- obestavba krbu z tepelně vodivých materiálů (šamot, kachle) + nasávací a odvětrávací mřížky

3)  Sálavý krb
-  obestavba krbu z tepelně vodivých materiálů (šamot, kachle)

4)  Akumulační krb
-  obestavba krbu z tepelně vodivých materiálů (šamot, kachle) + tahový systém ~ akumulační prstence nebo zásobník

5)  Krb s hypokausten systémem
-  obestavba krbu z tepelně vodivých materiálů (šamot, kachle) + tahový systém ~ akumulační prstence nebo zásobník + druhý plášť umístněn v druhé místnosti nebo v patře

6)  Teplovodní krb
- obestavba krbu převážně z izolačních materiálů + nasávací a odvětrávací mřížky

7)  Krbová kamna
- volně stojící průmyslově vyráběná kamna, která se pouze napojí na komín popř. na topenářské rozvody
- vyrábějí se v široké škále použitých materiálů a provedení: akumulační, sálavé, teplovodní
- mají kachlové, kamenné nebo ocelové pláště

PECE NA CHLÉB A PIZZU

Hlavní funkcí domácí pece je tepelná úprava potravin.

Podle druhu zvolené konstrukce je možné s relativně malou dávkou kvalitního dřeva v průběhu několika hodin postupně upéct kupříkladu maso, domácí chléb a pizzu aj.